OnrechtTV

Een soort zelfverklaard opstandelingenleger dat ‘opkomt voor burgers die te maken hebben gehad met Onrecht door De Overheid’.

Een ‘Media-/nieuwsbedrijf’ dat probeert met Raad, maar vooral Daad, een soort opstandelingenleger te worden dat ‘opkomt voor burgers die te maken hebben gehad met Onrecht door De Overheid’.

Facebook-pagina ‘OnrechtTV’ met 25.000 likes en 39.000 volgelingen. Die het gelukkig lang niet allemaal eens zijn met de opruiende oproepen.