Het grootste probleem dat wij in Nederland kennen, is dat iedere Nederlandse man er heilig van overtuigd is dat alleen hijzelf alle antwoorden en alle oplossingen weet.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.