Het Nederlandse Karakter

Het grootste probleem dat wij in Nederland kennen, is dat iedere Nederlandse man er heilig van overtuigd is dat alleen hijzelf alle antwoorden en alle oplossingen weet.